Η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ. Η πρόοδος πρέπει να είναι ζητούμενο για κάθε μελισσοκόμο.
Εξάλλου,”Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως“.

Download (DOCX, 130KB)

 

Σχετική εικόνα