ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Διοικητήριο της Περιφέρειας (Νομαρχία) στο Μεσολόγγι.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2018
  3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
  4. Μελλοντικές δράσεις
  5. Συνδικαλιστικά θέματα