ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικολάου Δημήτριος-6973 381 073

Αντιπρόεδρος: Μάντης Δημήτριος-6946 705 143

Γραμματέας: Ρήγας Βασίλειος-6932 588 025

Ταμίας: Αραχωβίτης Χρήστος-6934 040 830

Μέλη:

  1. Αποστολακόπουλος Κων/νος-6970 618 227
  2. Κουρσούμης Κων/νος-6978 273 337
  3. Ζουμάς Θεόδωρος-6977 839 362

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΣΕ

Μάντης Γεώργιος
Νικολάου Δημήτριος
Ρήγας Βασίλειος